“Yurttaşlarımızı CHP Çatısı Altında Birleşmeye Davet Ediyorum”

0 Yorum

Mehtap Altınkeser 27.10.2014

mucadele.com.tr

Olağanüstü Genel Kurul’la CHP İl Başkanı seçilen Hikmet Saatçı’ya; önümüzde ki  aylarda yapılacak olan milletvekili seçimleri, sandıklar bazında örgütlenme, CHP’nin 6 ilkesinden Halkçılık ve yerel basınla olan ilişkileri gibi ko-nularda  sorular yöneltip, görüşlerini aldık.
Sayın Hikmet Saatçı’ya, yoğun programı arasında bize zaman ayırıp, sorularımızı yanıtladığı için teşekkür ediyoruz.

Aydın’da CHP’nin  önümüzdeki milletvekili seçimlerinden beklentisi nedir?
Yapılan Olağanüstü İl Kongresi’nde biz bir mesaj vermiştik. Bu örgütleri çalıştırmasını ben bilirim ve örgütleri ben çalıştırırım, demiştim. Bu sözümün hala arkasındayım ve ben örgütleri çalıştırırım. Çünkü ben İlçe başkanlığın-dan geliyorum, o insanların arasından geliyorum.  Nasıl çalıştırılacaklarını bilirim. Örgütte bulunan arkadaşlarıma güveniyorum. Ayrıca, Genel Kurul’da eğer ki genel seçimlerden başarılı çıkmak istiyor-sak, örgütlerimizin isteklerini yerine getirmemiz gerek. Eğer ki yerine getiremezsek arkadaşlarımızda bir burukluk olur.  Öncelikle ön seçim yapmalıyız. Arkadaşlar ön seçimin mücadelesini verirler, bu ivme ile birlikte genel seçimler için daha güzel bir çalışma ya-parlar. Kasım’ın 2. Haftasın-dan sonra ilçe bazında çalışmalarımız, il örgütü olmamıza rağmen de köy çalışmalarımız başlayacak. Bu çalışmaların başında bizzat da biz buluna-cağız. Kasım’da biz sahalara iniyoruz.

CHP Önceki Genel Başkanı rahmetli Bülent Ecevit’in en önem verdiği konuların başında sandıklar bazında örgütlenme gelirdi. Siz bu konuda ne gibi çalışmalar yapacaksınız?
Sandıklar bazında örgütlenme Aydın’da çok güzel bir şekilde yerleşmiş ve vardır.  Ama bunların takipleri il bazında yapılıyor muydu, yapılmıyor muydu bilemem.  Ben kendi ilçemde Bozdoğan’da yapıyordum.  Bunların il bazında denetlenip, denetlenmediği bilmiyorum. Biz bu konuda var olanı aktif hale getireceğiz. Ben yeni il başkanıyım ama bu işi bilen birisiyim. Ben bu işi bildiğimi iddia ediyorum.
Bilindiği üzere CHP’nin  6 temel ilkesi vardır.  (Cumhuriyetçilik, Devrimcilik, Halkçılık, Devletçilik, Milliyetçilik, Laiklik)  Bunların içinde yer a-lan Halkçılık ilkesine CHP’nin bugün ki koşullarda hala bağlı olduğunu, halkla bütünleştiğini söyleyebilir misiniz? Örnek vermek gerekirse ismi bizde saklı önceki CHP Aydın İl başkanlarından birisi köyde oturduğu halde bir kez dahi köy kahvesine gitmemiş, halkla bütünleşmemişti.

CHP adının içinde halk var. Aydın içinde baktığımda biz halka yakınız. İlçelerde de çok yakınız. Ben Bozdoğan gibi bir ilçede 3. Dönem Belediye Başkanlığı’nı kazanamazdık. Sağın kalesi olan bir ilçe Bozdoğan ve çok partili sistemde hiç kazanılmamış bir ilçe. Halka yakın olduğumuz için kazandık. Örneğin, Koçarlı’da öyle örgüt halkla iç içe ve orada da kazandık. Büyükşehir eğer ki halka yakın olmasa  % 44’le kazanabilir miydi?  Ben inanıyorum CHP halka yakın. AKP iktidarının halkı siyaset-ten uzaklaştırmış olması, sanki  CHP’nin halktan kopuk olduğu izlenimi yaratılıyor. Halk ekonomik olarak fakirleştirildi, hükümete muhtaç hale getirildi. Bunlardan dolayı bakıldığında halka ulaşamıyoruz görüntüsü veriliyor.  Hayır biz halka ulaşıyoruz. Ama insanlar muhalefetten değil iktidardan bir şeyler bekliyorlar.

Kişilerin yaptığı şeyler, kişileri bağlar. Ben gidip bir yer-lerde nutuk atmaktansa oturup insanlarla çay içip sohbet etmeyi daha çok önemsiyorum.  Benim nutuk atmama gerek yok TV’den zaten her gün görüyor, biliyor vatandaş olanı biteni. Ama yanlarında olmak, halini, hatırını sormak vatandaş için daha önemli.  Her yiğidin kendine göre yoğurt yiyişi vardır. O’nun yoğurt yiyişi öyle, benim de böyle.

Aydın’da 500’e yakın köy var, bu süre zarfında bu köyleri ziyaret etme olanağına sahip misiniz, bu konuda ne söylemek istersiniz?
Ben il başkanı olarak her köyü kendim ziyaret etmek is-terim.  Ama başarabileceğimi zannetmiyorum. Benim 24 ki-şilik bir yönetim kurulum ve yaklaşık 40 kişiden oluşan komisyonlarım var. Aramızda görev paylaşımıyla her köyü ziyaret edeceğimizden emin olabilirsiniz.

Yerel basınla ilişkilerinizi artıracak mısınız?
Ben basını önemseyen birisiyim. İster basın beni desteklesin, isterse eleştirsin hiç fark etmez. Ben bütün basın camiasını önemserim. Ama beni eleştirirken olmadık yalanlarla değil, belden aşağı değil, benim çalışmalarımla ilgili beni eleştirirlerse bana yol gösterirler ve ben saygı duyarım.  Ben çalışmak için görev başındayım, iyi yaptıklarım kadar, yapamadıklarımı da eleştirmeleri en doğal haklarıdır. İleriki günlerde, basınla daha yakın ilişkiler kurmak için bazı planlarımız var.

Son olarak Aydınlı hemşehrilerinize, CHP’lilere vermek istediğiniz mesaj var mı?
Aydınlılara öncelikle şunu söylemek istiyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı kutluyorum.  Bu Cumhuriyet çok değerli, Cumhuriyetimizi yıkmak isteyenler var. Çok kötü günler yaşıyoruz. Bu kötü günleri birlikte aşabilmek i-çin, birlik, beraberlik, bütünlük içinde olmalıyız.  Birlikte hareket etmemiz gerekir, bireysel hareketler maalesef ki sonuç vermez. Örgütlü olmak gerekiyor, birleşmek için yurt-taşlarımızı CHP çatısı altına davet ediyorum.

Bir gönderi yayınlayabilmeniz için giriş yapmanız gerekmektedir. Giriş