Sayıştay’dan Hacettepe Üniversitesi’nde usulsüzlük tespiti

0 Yorum

Üniversite yurt ve yemekhane ücretlerine zam haberleri ile gündeme gelen Hacettepe Üniversitesi Sayıştay 2022 Raporu’nda bu sefer de bir usulsüzlükle yer aldı. Raporda yer alan bilgilere göre, üniversite taşınmazlarının iktisadi işletmeye bedelsiz kullandırılması ve bu yerlerin elektrik, su ve doğalgaz bedellerinin üniversite özel bütçesinden karşılandığı ortaya çıktı.

Berat KARAASLAN

37 ADET İŞLETME BEDELSİZ KİRALANMIŞ
Hacettepe Üniversitesi geçtiğimiz süreçte Yurt ücretlerine %44, yemekhane ücretlerine de %74’lük zamlarla gündeme gelmişti. Üniversite şimdi de Sayıştay Raporuyla gündeme geldi. Sayıştay’ın yayınladığı 2022 değerlendirme raporunda Hacettepe Üniversitesi’nde yaşanan usulsüzlük ortaya çıktı. Raporda üniversitelerin nitelikleri ve yükümlülükleri hatırlatılıp usulsüzlük tespit ediliyor.
“Yapılan denetimlerde; turistik tesis, restoran, yüzme havuzu, otopark, kantin gibi 37 adet işletmenin; SKS’ye bağlı olmakla birlikte, idari ve mali yönden bağımsız olan İktisadi İşletme Müdürlüğünce ve mevzuatta sayılanların dışındaki kişilere de hizmet sunacak şekilde işletildiği anlaşılmıştır. Ancak Üniversite mülkiyetindeki taşınmazların bahse konu olan faaliyetler için yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin aksine, 2886 sayılı Kanun’da öngörülen rekabet koşulları oluşturulmaksızın bedelsiz olarak doğrudan iktisadi işletmeye kullandırıldığı…”

GİDERLER OKUL BÜTÇESİNDEN
Üniversite öğrencilerinin yemekhane ve yurt ücretlerine fahiş zamla gündeme gelen Hacettepe Üniversitesi, mevzuat dışında işletmeleri bedelsiz olarak kullandırdığı yetmezmiş gibi bu işletmelerin elektrik, su ve doğalgaz bedellerini de Üniversite bütçesinden karşılıyor.
“Ayrıca söz konusu işletmelere ait elektrik, su ve doğalgaz bedellerinin Üniversite bütçesinden karşılandığı tespit edilmiştir”

“İDARENİN BELİRTTİĞİ HUSUSLAR BULGUDAKİ TESPİTLERLE İLGİLİ DEĞİLDİR”
Sayıştay konu hakkında Üniversiteden istediği açıklama hakkında şöyle diyor:
“Kamu İdaresi cevabında, iktisadi işletmenin Sosyal Tesis ve İşletmeleri Şube Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösterdiği ve söz konusu işletmelerin temel amacının kâr etmekten ziyade Üniversite bünyesinde çalışan personelin ihtiyaçlarının karşılanması olduğu, bu nedenle İdarenin hizmet alanı ve amaçlarından bağımsız, kurumun tüzel kişiliği dışında, ayrı tüzel kişilermiş gibi değerlendirilmesinin uygun olmadığı, dolayısıyla da üçüncü kişi lehine yapılmış bedelsiz tahsis veya devir işlemlerinden bahsedilemeyeceği ifade edilmiştir. Ancak bulguda, Üniversitenin mevzuatta öngörülen birimleri tarafından öğrencilere, çalışanlara, emeklilere ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere sunulan hizmetler kamu hizmeti kapsamında olduğundan bu amaçla kullanılan taşınmazlara yönelik herhangi bir değerlendirmede bulunulmamış olup Üniversite taşınmazlarının, doğrudan anılan daire başkanlığınca değil de özel hukuk hükümlerine tabi iktisadi işletmelerce 2886 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaksızın üçüncü kişilere de hizmet verecek şekilde kullandırılması konu edilmiştir. Dolayısıyla İdarenin belirttiği hususlar bulgudaki tespitlerle ilgili değildir. Ayrıca İdare tarafından sosyal tesis ve işletmelerde kullanılan enerji giderlerine ilişkin kamu alacaklarının zamanaşımı süreleri dikkate alınarak tahsil edileceği ve sayaçların ayrılması veya süzme sayaç takılması konusunda gerekli çalışmaların yapılacağı bilgisi de verilmiştir.”

Hacettepe Üniversitesi geçtiğimiz süreçte Yurt ücretlerine %44, yemekhane ücretlerine de %74’lük zamlarla gündeme gelmişti.

Bir gönderi yayınlayabilmeniz için giriş yapmanız gerekmektedir. Giriş