Kemalistler Trakya’da Çalıştay Düzenledi

0 Yorum

Kemalist Yön Hareketi’nin düzenlediği Kemalizm çalıştaylarının ikincisi Kırklareli’nde yapıldı. Siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı iki gün süren çalıştayda örgütlenme, eğitim ve gençlik başta olmak üzere birçok alanda görüşler tartışıldı.

Oturumların gerçekleştirildiği çalıştayda Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, ADD Kırklareli Şube Başkanı Erdem Erdin, Kemalist Yön Hareketi Başkanı Ahmet Ayçiçek, Büyük Kemalizm Kurultayı Başkanı Av. Arif Anıl Öztürk, tiyatro sanatçısı Utku Erişik, siyasi parti temsilcileri ve çoğunluğu genç olan katılımcılar yer aldı.

‘CUMHURİYETLE KUL OLMAKTAN ÇIKTIK’

Çalıştayın açılış konuşmasını Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu yaptı. Kesimoğlu konuşmasında Kemalizm’in önemine vurgu yaptı ve Kırklareli’ndeki demokrasi anlayışını anlattı; “Burada herkes bireydir, Cumhuriyet’le birlikte biz kul olmaktan çıktık ve yurttaş olduk burada da bilinçli yurttaşlar yaşıyor… Burada demokrasi kültürü yüksektir, hiçbir emek karşılıksız kalmaz tabi ki burada insanüstü bir mücadele azmi ve kararlılığı gerekiyor. Bu tek başına yapılacak bir iş değil.”

Kesimoğlu’nun konuşmasından sonra çalıştay düzenlenen oturumlarla devam etti. Utku Erişik “Kitle İletişimi” başlıklı oturumda insanların birbirleriyle ve kitleler ile iletişiminde tekniklerin önemini anlattı. Oturumlarda gelecekte yapılması planlanan etkinlikler üzerine görüşler sunuldu. Bu görüşler arasında sosyal medyada daha aktif çalışmak, özellikle gençlerin katılımı için çeşitli etkinlikler ve teorik çalışmalar söyleşiler arasında görüşülen konulardan bazıları.

Çalıştay süresince gerçekleştirilen oturumlarda uzlaşılan konular yayınlanan sonuç bildirgesinde belirtildi. Bildirgede Cumhuriyetimizin 100. Yılında karşılaştığımız iç ve dış tehditler tespit edildi, alınan kararlar aktarıldı. Bildirge şu şekilde:

SONUÇ BİLDİRGESİNDE KARARLILIK VURGUSU

“Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız şu günlerde hem ülkemizin hem de tüm dünyanın yaşadığı büyük sorunlar, genel bir huzur, barış, güvenlik, açlık ve sağlık gibi temel konularda büyük tedirginlikler doğurmaktadır.

İnsanlık tarihinin tanık olduğu bazı sorunlu dönemlerden çok daha farklı olarak, teknolojinin ilerlemesi ve dünya nüfusunun artması ile birlikte “savaş” ve “uluslararası göç dalgaları” gibi başlıklar yine tüm dünyayı ve elbette ülkemizi ciddi biçimde tehdit etmektedir.

Bu bağlamda, Kemalizm’in ulusaldan evrensele uzanan ideolojik çizgisi, karanlık bir uçuruma doğru yuvarlanmakta olan ülkemiz için yine kurtarıcı bir reçete olmayı sürdürmektedir.

Ankara’da Birinci Büyük Kemalizm Kurultayı ve Malatya’da Doğu Anadolu Kemalizm Çalıştayı ardından, Kırklareli Kemalizm Çalıştayı, bu yerel ve küresel kaygıları taşıyan, Mustafa Kemal Atatürk’ü ilke ve devrimleriyle içselleştirmiş, Kemalizm’e yürekten bağlılık taşıyan vatanseverler tarafından başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Bu çalıştayın İkinci Büyük Kemalizm Kurultayı öncesinde kurultayın da ön hazırlığı niteliğini taşıması, Millî Mücadele döneminde emperyalizme karşı tek yürek olmayı başarmış ve tam bağımsızlık aşkını tüm dünyaya kongre ve mitinglerle duyurmayı başarmış ulusumuzun bir var olma – yok olma sürecinde sergilediği refleks düşünüldüğünde büyük önem taşımaktadır.

Karşıdevrimin Türkiye’yi hedeflediği noktaya getirmek üzere gösterdiği çaba, aldığı iç ve dış destekle gün geçtikçe artmaktadır. Örneğin; son günlerde karma eğitimin bile tartışılmaya açılmış olması, karşıdevrimin kararlı yapısının en yakın örneğidir.

Biz daha kararlıyız, daha da kararlı olacağız. Ülkemizi karanlığa sürüklemek isteyenler olduğu müddetçe, biz de olacağız ve daha çok olmak üzere daha çok çalışacağız.

Kırklareli Kemalizm Çalıştayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ideolojisini bir yaşam biçimi olarak benimsemiş Kemalistlerin hem yerel hem de ulusal örgütlerde daha aktif görevler almasının; başta aile, arkadaş ve sosyal medya çevresi olmak üzere Kemalizm’in ülkemizin bugünkü gündem maddelerine çözüm üreten ilerici yapısının daha fazla tanıtılmasının; tüm bunlarla birlikte örgütlenmenin her zamankinden daha çok önem taşıdığının vurgulandığı bir çalıştay olmuştur.

Kemalistler, yine Atatürk’ün “manevî mirasım” olarak belirttiği akıl ve bilim ışığında ülkemizin her sorunuyla yakından ilgilenmeye ve çözümler üretmeye devam edecektir.

Çocuk ve gençlere Atatürk’ün doğru ve bütünüyle anlatılması, özellikle okul müfredatından cumhuriyet devrim ve kazanımlarının her yıl biraz daha çıkarılarak azaltılmasından ötürü büyük önem taşımaktadır. Kırklareli Kemalizm Çalıştayı’nda, çocuklara yönelik kitap ve çizgi – animasyon filmleri hazırlanması kararı alınmıştır. İstanbul’da yapılacak kurultaya kadar bu çalışmanın anapara kaynağı ve baskı gibi teknik konuları üzerine çalışılacaktır.

Gerici ve bölücü unsurların sosyal medya ve her türlü internet ortamını aktif bir biçimde kullanıyor olması, yarattıkları etkinin de ülkemize olumsuz yansımasına neden olmaktadır. Kemalistler, sosyal medya hesaplarını bu bağlamda daha aktif kullanmak zorundadır. Hazırlanacak kısa videolar ve ses kayıtlarıyla Kemalizm’in tanıtılması, karşıdevrime karşı kitlelerin bilinçlendirilmesi ve uyarılması açısından yaşamsal önemdedir.

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere, Kemalistlerin düzenli aralıklarla buluşması, yeni kişilerin kazanılması, oluşturulacak okuma ya da meslek grupları aracılığıyla da ideolojik derinliğin kazanılması açısından önemlidir.

Kemalizm, olmazsa olmaz kırmızı çizgileri “tam bağımsızlık” ve “anti-emperyalizm” olan, emperyalizme tarihinin en büyük dersini vermiş olan ideolojidir. Bu çizgilerde buluşmak ve Atatürk’le ilgili bir sorunu olmamak koşuluyla, dernek, topluluk, vakıf, parti gibi örgütlerle iletişim halinde kalmak, vatanımızın aydınlık geleceğini yaratabilmemiz için zorunluluktur. Çalıştayda bu ilişkilerin bundan sonra çoğaltılması görüşü ön plana çıkmıştır.

Küresel iklim krizi, gıda, su, çevre, sığınmacı sorunu gibi ülkemizi de yakından ilgilendiren konular; İkinci Büyük Kemalizm Kurultayı’nda ayrıntılı olarak tartışılacak konular arasına alınmıştır. Kemalistler olarak, ülkemiz kadar, içinde yaşadığımız dünyaya karşı da duyarlı bir duruş göstereceğiz; Mustafa Kemal Atatürk’ten gelen saygın çizginin aynı saygınlıkta sürdürüldüğünü ve sürdürüleceğini duyurmak isteriz.

Şubat ayında yaşadığımız büyük deprem felaketiyle ilgili bir çalıştay düzenlenmesi önerisi kabul görmüştür. Bu çalıştay, bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması için Kemalizm’in akıl ve bilim vurgusu ışığında konunun uzmanlarının da katılımıyla gerçekleştirilecektir.

Kırklareli Kemalizm Çalıştayı, bugüne kadar yapılan taktiksel ya da yöntemsel yanlışların da açıkça konuşulmasıyla, Kemalizm’i geleceğe daha sağlam adımlarla taşıyacak ana kadronun oluşmasına katkı sunmuştur.

Kemalistler olarak, 1919’un mücadeleci ve 1923’ün devrimci ruhuyla mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

Yaşasın tam bağımsız Türkiye! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk! Yaşasın Cumhuriyet!”

Bir gönderi yayınlayabilmeniz için giriş yapmanız gerekmektedir. Giriş