Prof. Dr. Cevat Akşit: Üzerimize lanet yağar!

0 Yorum

Prof. Dr. Cevat Akşit, yeminle söylüyorum. Vallahi billahi rüşvet kaldırılmadıkça, zina; serbest oldukça, yaygınlığı önlenmedikçe, bu homoseksüellik önlenmedikçe Üzerimize lanet yağar!

Allah (C.C.) insan neslinin devamı için erkek ve kadını yaratmakla beraber bunların birleşmesi için bir şart koymuş o da ne? Nikah akdi! Müslüman şahitler huzurunda iki karşı cinsin kesin olarak birbirlerini eş olarak kabul etikleri beyan eden bir akid. Allah (C.C.) bunun dışındaki yolları zina saymış ve kapamıştır. Zina çok büyük günahlardandır. Ve Allah (C.C.) zina yapmayın demiyor, zinaya yaklaşmayın diyor. Bu homoseksüellik, lezbiyenlik meselesi Allah’ın (C.C.) yaratışına ters; kanunlarına aykırı, anormal, cibilliyet, karakter bozukluğudur. Normal karakter; erkek kadınla birleşir. Çok büyük haram olsa bile yani zina yapsalar bile bu normal bir birleşmedir. Ama çok büyük günahlardandır. Fakat bu insan neslini ifsat eden, insan neslini yok etmeye çalışan homoseksüellik, lezbiyenlik zinadan da kötü bir şeydir. Ondan dolayı Allah (C.C.) Lut Kavmi’ne büyük gazap etmiştir.

D. Ali Bulut

Fıtrata Aykırı Bir Anormalliktir, Cibilliyet Bozukluğudur

Sayın Hocam, biliyorsunuz uzunca bir süredir, Türkiye’de eşcinselliği normal göstermek için bir faaliyet yürütülüyor. Erkeğin erkekle kadının kadınla ilişkileri meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Bu sapkınlığın fıkhi boyutunu açıklar mısınız?

Yirmi sene evvel bu konularda çıkarmış olduğum“İslam’da Lanetliler” diye bir kitabım var. Orada bahsettiğim konulardan bir tanesi de bu homoseksüeller ve lezbiyenlerdir. Ayrıca doktora tezim, İslam Ceza Hukuku hakkında. İslam Ceza Hukuku’nda zina yani “hudud”. Allah Teala tarafından suç olduğu belirlenen ve cezası da Allah (C.C.) tarafından belirlenen suçlara hudud denir. Allah Teala insanları bir erkek ve bir dişi olarak yaratmış ve insanoğlu erkek ve dişinin birleşmesinden çoğalır. Yani erkeği fail olarak yaratmış kadını ise meful olarak yaratmış. Allah (C.C.) yaratılışta insanları bu fıtrat üzere yaratmış. Sonra bunlarda Allah (C.C.) erkek kadın birbirine ilgi duysun diye şehveti yaratmış. İnsan neslinin devamı buna bağlıdır. Yalnız Allah (C.C.) insan neslinin devamı için erkek ve kadını yaratmakla beraber bunların birleşmesi için bir şart koymuş o da ne? Nikah akdi! Müslüman şahitler huzurunda iki karşı cinsin kesin olarak birbirlerini eş olarak kabul etiklerini beyan eden bir akid. Allah (C.C.) bunun dışındaki yolları zina saymış ve kapamıştır. Zina çok büyük günahlardandır. Ve Allah (C.C.) zina yapmayın demiyor, zinaya yaklaşmayın diyor. Bu homoseksüellik, lezbiyenlik meselesi ise Allah’ın (C.C.) yaratışına ters; kanunlarına aykırı, anormal, cibilliyet, karakter bozukluğudur. Normal karakter; erkek kadınla birleşir. Çok büyük haram olsa bile yani zina yapsalar bile bu normal bir birleşmedir. Ama çok büyük günahlardandır. Fakat bu insan neslini ifsat eden, insan neslini yok etmeye çalışan homoseksüellik, lezbiyenlik zinadan da kötü bir şeydir. Ondan dolayı Allah (C.C.) Lut Kavmi’ne büyük gazap etmiştir.

Bela Yağar Lanet Yağar

Avrupa Birliği’nin Tiran’da yaptığı sapkınlık semineri öncesi ve sonrası Lut kavminin başına gelenler de yeniden gündeme geldi. Lut Kavmi’nin başına gelenlerden biraz bahseder misiniz?

Biliyorsunuz ilk defa yeryüzünde bu işi yapan Lut Kavmi’dir. Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette geçiyor, ‘Sizden önce hiçbir kavmin yapmadığını siz niye yapıyorsunuz’ diye. Kur’an-ı Kerim de dönüp dönüp bu kavimden bahsediyor. Çünkü insan neslinin yok olmasına sebep olacak bir şey. Dünya nizamını bozmaya yönelik bir lanetli iş. Allah Teala Lut Kavmi’ne çok gazap etti. Şöyle bir kıssa da anlatayım ki ibret olsun. Bizim dini kaynaklara göre Allah Teala,  Lut Kavmi’ne, Cebrail’i (A.S.) göndermiş ve ‘Git demiş onları batır.’ Cebrail (A.S.) Lut Kavmini helak etmeye geldiği zaman, gece namazı vardır bilirsiniz teheccüd diye; bakmış ki birçok kişi teheccüd namazı kılıyor. Hem de böyle hıçkıra hıçkıra ağlayarak namaz kılıyorlar. Batıramamış eli varmamış. Tekrar Cenabı Allah’a dönmüş, Ya Rabbi  demiş; sen batır dediğin kavimde birçok kişi hıçkıra hıçkıra ağlayarak gece namazı kılıyor. Allah (C.C.) bunun üzerine Cebrail’e (A.S.) “Onlar benim lanet ettiğim, yaradılışlarına aykırı fiili önlemediler. Emri bil maruf nehyi anil münker yapmadır. Sadece ibadet yaptılar. Kötülüğü engellemediler. Onun için git hepsini batır” demiş. Cebrail de (A.S.) gidip Lut Kavmi’ni batırmış. Ben Lut Gölü’ne de gittim. Deniz seviyesinden 400 metre aşağıda. Öyle bir batırmış ki tam ibretlik. Şimdi de eğer biz bu kötü işe toplum olarak dur diyemezsek, hepimizin üzerine lanet yağar bela yağar.

Batı, bizi de batırmaya çalışıyor

Ülkemizde de maalesef sapkınlıkların legalleşmesiyle ilgili çok dikkat çekici çalışmalar yapılıyor. Geçenlerde iki homoseksüelin resmi olmayan bir şekilde evlenmesi medyada örnek gösterilircesine geniş yer buldu? Bu tahribat çalışmaları toplumda nasıl bir ahlaki ve sosyolojik yıkılmaya yol açar?

Bu bir felakettir! Biliyorsunuz. Avrupa’da birçok yerde bu tür evlilikler meşrudur. Avrupa’ya benzeyeceğiz diye milletimizin karakterini değiştiriyorlar. Dikkat etmemiz gerekir. Bu çok önemli! Yapımız değiştiriliyor. Batı batıyor… Bizi de batırmaya çalışıyor.  Allah’ın  (C.C.) ve Peygamber Efendimiz’in (S.A.V.) homoseksüellere laneti var. Peygamber Efendimiz ne söylüyor. “ Allah Teala Lut Kavmi’nin işini yapanlara lanet etsin diyor.” Lanet sadece taş yağması değildir. Bu tür işlerin çoğalmasından sonra toplumdaki laneti görüyorsunuz. Kadın cinayetleri neden oluyor. Aileler neden parçalanıyor. Çocuklar uyuşturucu batağına neden düşüyor.  Adam maaş alıyor; diyelim 3-4 bin lira, para yetmiyor diyor. İşveren ona istediği maaşı da verse yetmez, çünkü bereket yok. Yağmur yağar her tarafı sel alır. Rahmet zahmete dönüşür.  Yeminle söylüyorum. Vallahi billahi; rüşvet kaldırılmadıkça, zina serbest oldukça, yaygınlığı önlenmedikçe, bu homoseksüellik önlenmedikçe üzerimize lanet yağar.

Para yetmez, bereket olmaz, aileler parçalanır. Adamlar karılarını vurur. Adam bana telefon ediyor; hocam, benim karı beni dinlemiyor, oğlum beni dinlemiyor, kızım beni dinlemiyor. Evde her gün kavga var diyor. Dinlemez! Ailede huzur olmaz. İşte toplumun üzerine lanet yağmasının sonucudur bu. İlla taş yağacak diye bir şey yok; bunlar da bir lanettir.

Şimdi rüşvetsiz iş yapılmıyor. Bu lanet sebebidir. Ülkemizde de bu homoseksüellik almış yürümüş. Yaygınlaştırmaya ve meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Lanet yağar. Efendimiz’in Hadis’i var. Rüşveti önlemek lazım, zinayı yasaklamak lazım; hele hele bu homoseksüellik lanetinden toplumumuzu uzak tutmak lazım. Eskiden insanımız kabahat işlerken bile gizli işlerdi. Şimdi metroda gidiyorsunuz. Kadın erkek ahlaksız vaziyette… Bunlar Avrupa’da Amerika’da olurdu şimdi bizim ülkemizde olmaya başladı. Onlar batıyorlar. Bizi de batıracaklar. Allah korusun geleceğimizi bu açıdan iyi görmüyorum.

Lut Kavmi’nin Battığı Gibi Batarız

Değerli hocam, biliyorsunuz uzunca bir süredir, Türkiye’de eşcinselliği normal göstermek için bir dizi faaliyet yürütülüyor. Milletin iradesiyle Meclis’e girenler, aldıkları kararla Tiran’da düzenlenen ve eşcinselliğin kutsandığı bir toplantıya katılma kararı adılar ve bazı milletvekillerimiz de bu toplantıya katıldı. Bu karar ve katılımı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yani ben siyasetçi değilim; ama hocalık, vatandaşlık görevimi yaparak şunu söylüyorum. Müslüman’ım Müslümanlık görevimi yapıyorum.  Milletimi seviyorum. Müslümanları seviyorum. Din kardeşliği görevimi yapıyorum. Bu kesinlikle Allah’ın (C.C.) lanetine sebeptir. Ülkemizin milletimizin batmasına sebeptir. Kesin kez, hiç şaşırdığı yok. Lut Kavmi battığı gibi batarız. Bence felakettir. Dini açıdan kesinlikle bir Müslüman bunu tasvip edemez. Ve de dikkat edin misal verdim Lut Kavminde sabaha kadar hüngür hüngür ağlayıp ibadet edenler vardı ama Allah (C.C.) o ibadetleri kabul etmemiştir. Biz millet olarak böyle adamlara toplumda yer vermeyeceğiz. Gidin onu öldürün demiyorum. Peygamber Efendimiz öyle diyor. Evet, öyle diyor. Siz diyor homoseksüellik yapanı gördünüz mü? Hem yapanı hem yaptıranı öldürün diyor. Ama bizim tabi kanunlarımız var. İslam hükümleri olmadığı için biz öldürün diyemeyiz. Bu tür hükümleri normalde devlet verir. Biz millet olarak bunu önlemeliyiz. Buna gözümüzü yumamayız. Yumarsak bereketsizlik olur. Üzerimize lanet yağar. Kesinlikle batma sebebidir. Yok, olma sebebidir. Bu kural hep böyle yürümüş; ayakta kalmak istiyorsak, homoseksüelliğe asla lezbiyenliğe asla pencere açmayacağız, kapı açmayacağız. Açmamamız lazım. Dinde yok. Dinde Allah’ın gazabını lanetini celbeden bir olaydır. Hiçbir Müslüman bunu görmemezlikten gelemez. Bunu önlemek için elinden geleni yapmak zorundadır. En azından Allah’a (C.C.) yalvarıp bunlardan bizim memleketimiz koru, miletlimizi koru diye dua etmek zorundadır.  Ben hocalık görevimi yapıyorum. Milletvekilleri de benim kardeşim. Onlar da Müslüman, böyle bir lanetli işe parmak kaldırmak öbür dünyasını yakmak demektir. Kanun çıkarır ya da böyle toplantılar için parmak kaldırırsalar herkesin suçunu üzerine almış olurlar. Bu tür etkinlikler için parmak kaldırırsan vebali senin olur. Eskiden bu tür kötü işler için kanun çıkaran adamlar çıkardıkları kanunların veballerini üstlerine alıp gittiler. Kötülüğe çığır açan tıpkı iyiliğe çığır açtığı gibi vebalini yüklenir. İşte Avrupa baskısıyla bu kararı aldılar. Benim burada söyleyecek olduğum budur.

Bir gönderi yayınlayabilmeniz için giriş yapmanız gerekmektedir. Giriş