‘Türkiye’nin daha genç bir iktidara ihtiyacı var’

0 Yorum

Gençosman Killik, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı. Aynı zamanda avukat kendisi. Memleketi Konya. Üniversite öğrenimini Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okumuştur. Üniversite öğrenimi boyunca siyasal hareketlerin içinde aktif olarak görev almış, öğrenci konseyi ve öğrenci kulüplerinde yöneticilik yapmıştır. Şu anda aktif olarak CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı’dır. Bu yoğun temposunda bizlere vakit ayırdığı için teşekkür ederiz.

Özge Özcan: Türkiye’den Avrupa’ya göç sayısı çok arttı. Özellikle Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya gibi ülkeler bunların en başında. Türkiye, Almanya’ya en fazla göç veren ülke durumunda. İnsanlar neden Almanya’yı seçiyor ve neden Türkiye’den göç dalgası bu kadar arttı? Avrupa’nın bizden farkı ne?

Gençosman Killik: Ne yazık ki, Türkiye’de özellikle nitelikli gençlerin yurtdışına yönelik göçünde ciddi bir artış olduğu görülmektedir. Yüksek nitelikli göçün en önemli sebepleri arasında siyasi istikrarsızlık, gittikçe artan otoriterleşme ve iktidarın öngörülemez politikalarını sayabiliriz. Bu politikalar da özellikle gençlerde umutsuzluk sonucunu doğuruyor. İçinde bulunduğumuz durumu en net görebilenler, gençler. Gençler, -diğer kuşaklara göre- teknolojik imkânları fazla kullanması sebebiyle, dünyayı çok yakından takip edebiliyor. Dünyadaki akranlarının hangi şartlarda yaşadıklarını ve hangi imkânlara sahip olabildiklerini rahatlıkla görebiliyorlar. Ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlar, gençlerin aklındaki “geleceğimiz ne olacak?” sorusunu yaygınlaştırdı. Sadece ekonomik durumlar değil elbette. Özgürlükler, gençlerin yönetime katılabilmesi, eğitimdeki fırsat eşitliği, liyakat temelli yaklaşım vb. konularda da ülkeler liginde çok geri sıralardayız. Gençlerin taleplerine kulak tıkayanlar tarafından yönetiliyoruz. Karar alma sürecinin hiçbir noktasına dahil edilmeyen gençler de ülkeyi terk etme kararı alıyorlar.

Özge Özcan: 2019  TÜİK verilerine göre öğrenim görmek için göç eden yaş grubu 25-29 yaş grubu olmuş. Türkiye’deki eğitimde ne oldu da bu kadar göç sayısı artmaya başladı, gelecek nesilleri kayıp mı ediyoruz?

Gençosman Killik: Türkiye’de her alanda bir kötüye gidiş söz konusu. Üniversitelerdeki eğitim kalitesi de bu konulardan biri. Rektörlerin büyük bir kısmının herhangi bir uluslararası yayını yok, olanların da büyük bir çoğunluğuna hiç atıf yapılmamış! Bu da demek oluyor ki; rektörlerin mesleki yeterlikleri incelediğinde hiç iç açıcı bir durum söz konusu değil. Ayrıca gençlerdeki gelecek kaygısını konu edinen araştırmalara göre gençlerin neredeyse tamamına yakını “bir tanıdığı olmadan Türkiye’de iş bulmanın zor olduğunu” düşündüğü, yarısından fazlası ise; “Türkiye’de iyi eğitim alanların iyi yaşam sürdüğü” fikrine katılmadığını söylüyor. Gençlerin siyaset kurumundan öncelikli beklentisi iş. Bunun eğitime önem verilmesi, gençlere önem verilmesi, burs imkânları, adil muamele, akıllı siyaset, müreffeh bir yaşam ve canlı bir sosyal yaşam takip ediyor. Tüm ana talepler ya ekonomik durumla ya da yaşam tarzlarıyla ilintili. Gençlerin adalet taleplerini de bu bağlamda değerlendirebiliriz. Gençler, hak ettikleri refaha ve hayat kalitesine ulaşmalarını engelleyen kayırmacılık, torpil, adaletsizlik gibi problemlerden şikayetçiler. Dolayısıyla en temel beklenti: Adalet.

Özge Özcan: İlk yurt dışı deneyiminizi gerçekleştirdiniz geçtiğimiz günlerde. CHP Berlin ekibinin düzenlediği bir etkinlikti bu. Nasıl bir deneyim oldu sizin için Almanya’daki gençler için izlenimleriniz neler oldu?

Gençosman Killik: Almanya’da bulunan vatandaşlarımızla bir araya gelmek bizin için güzel bir deneyimdi. Hayatlarını orada devam ettiriyor olsalar da, hala bu ülkenin derdiyle dertleniyorlar. Özellikle pasaportumuzun gitgide itibarsızlaşması ve paramızın değer kaybetmesi onları da ciddi olarak etkilemiş durumda. Ülkemizden Almanya’ya öğrenci olarak giden arkadaşlarımız yüksek kur sebebiyle oldukça mağdur olmuş durumdalar. Türk lirası eridiği için ailelerinin gönderdikleriyle yetinemiyor ve çalışmak zorunda kalıyorlar. Eğitim hayatları da etkileniyor doğal olarak. Bütün bu süreçleri konuştuk, iktidarda bulunan SPD ve onun gençlik örgütü JUSOS ile görüşmeler gerçekleştirdik. Verimli bir ziyaret oldu.

Özge Özcan: Son olarak Türkiye ve Avrupa’daki gençlere mesajınız nedir?

Gençosman Killik: Az önceki bahsettiğim konular iç karartıcı olabilir; fakat ümitsizliğe kapılmamızı kimse beklemesin. Tarihsel geçmişimizden aldığımız güçle onurlu bir gelecek inşa edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye’nin toplumsal barış ve huzurunu sağlayacağız. Sokakta, tarlada, fakültede, fabrikada üreteceğiz, büyüyeceğiz, hep birlikte kalkınacağız, hak ettiğimiz biçimde yaşayacağız. Her fırsatta dile getiriyorum: “AK Parti artık reflekslerini kaybetmiş, yaşlı bir iktidar; CHP ise gençleri dinleyen ve önemseyen bir parti.” Bu ülkede gençlerin tekrar umut olması için çözüm üretiyoruz. Bizim heyecanımız var, Türkiye’nin de daha genç bir iktidara ihtiyacı var. Biz hazırız!

Kaynak: Uluslararası Politika Akademisi

Bir gönderi yayınlayabilmeniz için giriş yapmanız gerekmektedir. Giriş